INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Mai jos găsiți informații importante despre prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în sistemul de evidența donațiilor primite și în serviciul de newsletter al jurnalului Átlátszó Erdély (atlatszo.ro).

Avem nevoie de date cu caracter personal în sistemul de evidența donațiilor primite și în serviciul de newsletter pentru a-i putea contacta în viitor pe cititorii noștri, respectiv pe cei care ne-au susținut munca prin donații. Aici am dori să oferim informații despre drepturile legate de aceste date.

Cine prelucrează datele cu caracter personal? Care sunt măsurile de siguranță aplicate?

Toate datele pe care le înregistrăm sunt prelucrate de către Asociația Átlátszó Erdély, având sediul pe Str. Petuniei, nr. 9, ap. 52, 400316 Cluj, reprezentat legal de către președintele Sipos László Zoltán, adresă de contact erdely@atlatszo.ro, număr de telefon 0040 740 530 070.

Datele cu caracter personal care nu sunt publicate pe pagina Átlátszó Erdély (atlatszo.ro) sunt prelucrate de către asociația noastră într-un sistem informatic protejat cu parolă și criptare. Prelucrarea datelor se realizează în sistemul informatic MailChimp.

La datele prelucrate au acces exclusiv angajaţii în poziție de conducere și angajații care au responsabilitatea specială de a gestiona și a prelucra aceste date.

Datele Dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), respectiv cu Ordonanța Generală de protecția datelor 679/2016.

Cum puteți accesa informațiile privind datele Dumneavoastră cu caracter personal și cum puteți comunica solicitările legate de ele?

Puteți solicita informații legate de felul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, respectiv scopul și metodele prelucrării. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor Dumneavoastră pe care le prelucrăm. Copia după datele cu caracter personal va fi eliberată la solicitarea Dumneavoastră, în format structurat, utilizat pe scală largă, interoperabil, care permite prelucrarea mecanică. Putem răspunde la solicitarea Dumneavoastră în această privință în mod gratuit.

Exercitarea drepturilor de dispoziție și de acces poate fi asigurată doar după identificare prealabilă, tocmai pentru protecția datelor cu caracter personal. De aceea, vă rugăm să comunicați cererile, declarațiile și reclamațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa erdely@atlatszo.ro folosind adresa e-mail pe care ați specificat-o în sistemul de evidența donațiilor și serviciul newsletter Átlátszó Erdély. În caz contrar, pentru exercitarea acestor drepturi va fi nevoie de verificarea identității Dumneavoastră. De asemenea, vă rugăm să trimiteți sugestiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal tot la adresa erdely@atlatszo.ro.

Plângerile legate de gestionarea ilicită a datelor cu caracter personal și de dreptul de autodeterminare pot fi depuse la Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, 400117 Cluj, la tribunalul competent în funcție de domiciliul Dumneavoastră sau la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, 010336 București, dataprotection.eu.

Care sunt datele pe care le înregistrăm dacă cineva oferă o donație sau se înscrie la newsletter? De ce prelucrăm aceste date?

În cazul în care cineva ne susține munca printr-o donație, înregistrăm numele lui. Dacă această contribuție este transferată prin PayPal sau prin EuPlătesc, înregistrăm de asemenea adresa e-mail. În cazul serviciului newsletter, datele înregistrate sunt tot numele și adresa e-mail. Scopul prelucrării acestor date este trimiterea unui un mesaj de mulțumire și trimiterea periodică a unor informații despre munca noastră.

Cine are acces la datele cu caracter personal ale persoanelor care oferă o donație și / sau se înscrie la newsletter?

Aceste date de contact (numele și adresa e-mail) pe care le prelucrăm în cazul persoanelor care ne susțin prin donații sau se înscriu la newsletter nu vor fi accesibile altor părți. Excepție fac următoarele cazuri: 1. Dumneavoastră dați acordul explicit prealabil, și / sau 2. Îndeplinim niște obligații legale prevăzute de proceduri administrative sau juridice.

Pentru cât timp rămân datele cu caracter personal în sistemul de prelucrare?

Datele persoanelor care ne susțin prin donații sau se înscriu la serviciul newsletter vor fi păstrate și prelucrate până retragerea acordului.

Pot să solicit eliminarea sau modificarea datelor cu caracter personal, respectiv limitarea prelucrării acestora?

Cei care ne susțin prin donații sau sunt înscriși la newsletter au oricând posibilitatea să-și retragă acordul dat pentru prelucrarea datelor de contact. De asemenea, puteți cere și limitarea prelucrării datelor. În astfel de cazuri datele respective vor fi eliminate din sistemul nostru fără întârziere.

Dacă datele au fost înregistrate greșit sau apar schimbări, bineînțeles puteți solicita modificarea acestora.